КП «Чисте місто Приморськ» продаж об’єкту: нежитлове приміщення загальною площею 341,6 кв.м. за адресою: м. Приморськ, вул. Банкова, 119 (приміщення кафе «Монтерей» у ЦК готель «Південний»)

На виконання  рішення Приморської міської ради від 30 червня 2017 року «Про внесення змін до рішення Приморської міської ради № 24 від 07.06.2017р. «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Приморської територіальної громади, які підлягають приватизації в 2017 році»,

Комунальне підприємство «Чисте місто Приморськ» Приморської міської ради Приморського району Запорізької області оголошує конкурс про відчуження об’єкту, що підлягає продажу за конкурсом.

 1. Дата проведення конкурсу: 29 грудня 2017 року 10:00 год.;
 2. Місце проведення конкурсу: 72102 м. Приморськ, вул. Мелітопольське шосе, 12 (будівля КП «Чисте місто Приморськ»)

 Назва об’єкта приватизації, його місце знаходження – нежитлове приміщення загальною площею 341,6 кв.м. за адресою: м. Приморськ, вул. Банкова, 119 (приміщення кафе «Монтерей» у ЦК готель «Південний»).

Початкова ціна об’єкта: 1166092,6 (один мільйон сто шістдесят шість тисяч дев’яносто дві гривні 60 коп.) з ПДВ. Стартова ціна визначається за найбільшою пропозицією учасників конкурсу або, у разі відсутності пропозиції, на рівні початкової ціни.

Фіксовані умови конкурсу:

Використання приміщення – для розміщення об’єкту ресторанного господарства.

Покупець відшкодовує продавцю витрати на:

– проведення експертної оцінки даного приміщення, протягом п’яти днів з дати підписання протоколу конкурсної комісії з визначення переможця конкурсу;

– нотаріальне посвідчення договору купівлі – продажу та сплати обов’язкових платежів до бюджету, пов’язаних з переходом права власності на нерухоме майно.

В договорі купівлі – продажу передбачити основні умови конкурсу для контролю їх виконання, а саме:

– Переможець конкурсу зобов’язаний використовувати приміщення без зміни цільового призначення тільки відповідно до передбачених умов конкурсу.

– Створення безпечних умов праці по даному виду діяльності згідно з нормами і правилами.

– Дотримання санітарних норм та правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України.

– Виконання вимог антимонопольного законодавства України.

– Покупець зобов’язаний розробити проект благоустрою прилеглої території та укласти договір на її обслуговування з відповідними службами.

– Покупець розробляє та здійснює заходи щодо захисту навколишнього середовища.

– Створення не менше п’яти робочих місць з їх збільшенням по мірі розвитку підприємства.

– Проведення поточних ремонтів з реконструкцією приміщень та введення даних об’єктів в дію протягом одного року з моменту укладання договору купівлі – продажу.

– Укладання договорів на технічне обслуговування та експлуатацію з відповідними службами міста.

Надати бізнес-план подальшого використання об’єкта приватизації.

Покупці подають заяву, до якої додаються:

 • Довідка банку про розрахункові рахунки у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об’єкт;
 • Копія довідки про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб);
 • документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;
 • квитанцію про сплату реєстраційного внеску. Внесок становить 17 грн. 00 коп.;
 • документ про сплату гарантійного внеску у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта;
 • декларацію про доходи у разі придбання об’єкта приватизації за рахунок грошових коштів – для покупців – фізичних осіб;
 • нотаріально посвідчені копії установчих документів – для покупців – юридичних осіб;
 • копію рішення про участь у конкурсі (для юридичних осіб).

Форма заяви є встановленою та додається до оголошення.

Заява із зазначеними документами подається за адресою: 72102 м. Приморськ, вул. Мелітопольське шосе, 12 (будівля КП «Чисте місто Приморськ»)

Умови проведення конкурсу:

– Конкурсні пропозиції оцінюються на предмет відповідності поданого оголошення, за результатами чого визначається переможець конкурсу.

– Конкурс вважається таким, що відбувся, у разі, якщо подано не менше двох конкурсних пропозицій.

У разі, коли на конкурс з продажу об’єкта надійшла заява від одного покупця, такий об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни продажу із забезпеченням ним умов приватизації об’єкта.

– Розгляд конкурсних пропозицій здійснюється протягом двох робочих днів з дати кінцевого терміну їх подання.

– Конкурсні пропозиції, надіслані після кінцевого строку їх подання або надіслані з порушенням вимог, визначених у оголошенні, не приймаються та не розглядаються.

– Переможцем визначається учасник конкурсу,  який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта або за рівних умов – найвищу ціну.

– За результатами аналізу конкурсних пропозицій складається протокол, в якому зазначаються результати конкурсу.

– Результати проведення конкурсу повідомляються всім учасникам конкурсу, що приймали у ньому участь.

–  Результати проведення конкурсу затверджуються на наступній сесії Приморської міської ради.

– Укладання договору купівлі-продажу проводиться протягом 10 (десяти) днів з дня затвердження результатів конкурсу на сесії Приморської міської ради

– Придбання об’єкта здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок продавця  протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дня укладання договору купівлі-продажу.

Реквізити для сплати обов’язкових платежів:

оплата реєстраційного внеску- р/р 26002055708927 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 313399 – 17 грн. 00 коп. (сімнадцять грн. 00 коп.), призначення платежу – за подання заяви (реєстраційний внесок).

– оплата гарантійного внеску – р/р 26006055709557 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 313399 – 116609 грн 20 коп. з ПДВ (сто шістнадцять тисяч шістсот дев’ять грн. 20 коп. з ПДВ), призначення платежу – гарантійний внесок у розмірі 116609 грн 20 коп. з ПДВ (сто шістнадцять тисяч шістсот дев’ять грн. 20 коп. з ПДВ), що становить 10% початкової вартості об’єкту продажу.

Кінцевий термін прийняття заяви на участь в конкурсі – 26.12.2017 року до 16-00 год.,     Відповідальна особа – Тупозлєєв Віктор Вікторович.

Час та місце проведення конкурсу – 10-00 год. 29.12.2017 року 72102 м. Приморськ, вул. Мелітопольське шосе, 12.

Адреса, номер телефону, час роботи відповідної комісії по організації конкурсу –72102 Приморськ, вул. Мелітопольське шосе, 12, тел. 0613773204, понеділок – п’ятниця з 8-00 до 16-00.

З питань проведення конкурсу звертатись за адресою: м. Приморськ, вул. вул. Мелітопольське шосе, 12, телефон для довідок 06137-7-32-04,  06137-7-41-79 робочі години: пн.-пт. з 8.00 до 16.00.

Додаткова інформація про об’єкт, що підлягає продажу за конкурсом

 1. Назва об’єкта приватизації, його місцезнаходження – нежитлове приміщення загальною площею 341,6 кв.м. за адресою: м. Приморськ, вул. Банкова, 119 (приміщення кафе «Монтерей» у ЦК готель «Південний»).
 2. Обсяг та основна номенклатура продукції – обсяг виробленої та реалізованої продукції становить: за 1 (один) місяць -14500 грн з ПДВ (чотирнадцять тисяч п’ятсот грн. з ПДВ; за (дев’ять) місяців – 130500 грн з ПДВ (сто тридцять тисяч п’ятсот грн. з ПДВ),  основна номенклатура продукції – 20 видів готових страв.
 3. Кількість та склад робочих місць – 5 (п’ять ) робочих місць. З них: 1 (одне) – завідуюча кафе; 1 (одне) – касир; 1 (одне) – кухар; 1 (одне) – пекар; 1 (одне) – прибиральник службових приміщень.
 4. Баланс активів і пасивів, рентабельність за останні три роки – Активів – 70,1 тис. грн., Пасивів – 77,7 тис. грн.

                   Рентабельність:

                   за 2015 рік – (- 34 % .);

                   за 2016 рік – (- 36 %.);

                  за 9 місяців 2017 року – (- 70  %.).  

 1. Відомості про будівлю (споруду, приміщення), умови користування ними – приміщення кафе «Монтерей» у ЦК готель «Південний», перший поверх, нежитлові вбудовані приміщення, загальною площею 341,6 кв.м. для розміщення об’єкту ресторанного господарства. Використання приміщення без зміни цільового призначення, створення безпечних умов праці по даному виду діяльності і згідно з нормами та  і правилами.
 2. Початкова ціна продажу, умови продажу та експлуатація об’єкта – стартова (початкова) ціна продажу зазначеного майна складає 1166092,6 з ПДВ (один мільйон сто шістдесят шість тисяч дев’яносто дві грн. 60 коп. з ПДВ)  для розміщення об’єкту ресторанного господарства. Використання приміщення без зміни цільового призначення,  створення безпечних умов праці по даному виду діяльності і згідно з нормами та правилами. Покупець зобов’язаний розробити проект благоустрою прилеглої території та укласти договори на його обслуговування з відповідними службами, розробляє та здійснює заходи щодо захисту навколишнього середовища, створення не менше п’яти робочих місць, проведення поточних ремонтів з реконструкцією приміщень та введення в експлуатацію протягом року з моменту укладання договору купівлі-продажу.
 3. Сума грошових коштів (гарантійний внесок), що має вноситися покупцями, у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта – 116609 грн 20 коп. з ПДВ (сто шістнадцять тисяч шістсот дев’ять грн. 20 коп. з ПДВ).
 4. Назва банку, адреса та номери рахунків відкритих для розрахунків за придбані об’єкти приватизації – ПАТ КБ «Приватбанк», 72102 м. Приморськ, вул. Банкова, 106, р/р 26006055709557, МФО 313399. Отримувач: КП «Чисте місто Приморськ» Приморської міської ради Приморського району Запорізької області. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32787263.
 5. Кінцевий термін прийняття заяви на участь в конкурсі – 26.12.2017 року до 16-00 год., Відповідальна особа – Тупозлєєв Віктор Вікторович.
 6. Час та місце проведення конкурсу – 10-00 год. 29.12.2017 року 72102 м. Приморськ, вул. Мелітопольське шосе, 12.

 Адреса, номер телефону, час роботи відповідної комісії по організації  конкурсу –72102 Приморськ, вул. Мелітопольське шосе, 12, тел. 0613773204, понеділок – п’ятниця з 8-00 до 16-00.

Бланк заяви про участь в конкурсі ЗАВАНТАЖИТИ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *